MẶC ĐỊNH TÀI KHOẢN GIÁ VỐN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Phần mềm kế toán Smart Pro hỗ trợ mặc định tài khoản giá vốn (632, 6321, 6322,…) theo nhiều phương pháp: 1 – Mặc định, 2 – Theo loại chứng từ, 3 – Theo danh mục tài khoản, 4 – Theo danh mục hàng hóa.

Để khai báo kiểu lấy tài khoản giá vốn mặc định, bạn vào 1. Nhập phát sinh => 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tuỳ chọn riêng để khai báo

Sau đó bạn tìm đến ID328 để khai báo phương pháp tài khoản mặc định khi nhập liệu.

Ở mục này sẽ có 4 kiểu khai tương ứng với cột giá trị như sau: 1 – Mặc định, 2 – Theo loại chứng từ, 3 – Theo danh mục tài khoản, 4 – Theo danh mục hàng hóa.

1 – Mặc định

Theo phương pháp này, phần mềm sẽ lấy tài khoản giá vốn mặc định là 632, bạn không cần khai báo gì trên phần mềm.

2 – Theo loại chứng từ

Bạn vào mục 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ, sau đó nhấn F6 để đến cột TK_GIAVON và khai báo.

3 – Theo danh mục tài khoản

Bạn vào mục 2. Hệ thống danh mục => 01. Hệ thống tài khoản, rồi nhấn F6 để tìm đến cột TK_GIAVON để khai báo. Ở phần này phần mềm sẽ hổ trợ lấy tài khoản giá vốn theo tài khoản doanh thu, chẳng hạn như sau:

Như hình trên, khi nhập TKCO là 5111 thì phần mềm sẽ mặc định TK_GIAVON là 6321.

 4 – Theo danh mục hàng hóa

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => Tab 2. Danh mục hàng hoá  => 01. Hàng hoá chung, sau đó cũng nhấn F6 đến cột TK_GIAVON để khai báo.

Như hình trên, mã hàng NVL01 thì khi tạo bút toán giá vốn tự động, TK giá vốn sẽ là 6322.

Có thể bạn quan tâm