Mã nghiệp vụ trong phần mềm Smart Pro

Trong công tác hạch toán kế toán chúng ta sẽ thường xuyên hạch toán các bút toán lập lại về định khoản và nội dung khi hạch toán chỉ khác nhau ở số hóa đơn, ngày hóa đơn. Do đó chúng ta có thể dùng mã nghiệp vụ để ghi nhận lại nghiệp vụ đó để khi lập lại bút toán đó chúng ta chỉ cần gọi mã đó ra là ta có thể có một bút toán hoàn thiện lúc này chúng ta chỉ cần gõ ký hiệ hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn, ngày chứng từ ( ngày ghi sổ) và nhấn enter đến TTVND mà nhập số tiền vào là chúng ta đã hoàn thành một nghiệp vụ hạch toán kế toán rồi.
Nhưng vấn đề làm làm như thế nào để bật được chức năng đó lên khi nhập phát sinh, thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều đó. Các bạn làm như sau nhé:
Bạn xem màn hình nhập phát sinh chổ có khung đỏ nhé, chổ này sẽ chưa có gì hết nhé.
1
Ngay tại khung màu đỏ ghi là ô mã nghiệp vụ. để hiện được ô này bạn sẽ làm như sau: vào Hệ thống danh mục => Chọn các loại chứng từ.
2
Khi bạn mở các loại chứng từ lên bên trong có rất nhiều loại chứng từ. Bạn muốn thêm mã nghiệp vụ cho loại chứng từ nào thì di chuyển chuột về bên phải màn hình đến ô MANHINHhoặc bạn có thể nhấn F6 để di chuyển nhanh đến ô MANHINH.
3
Trong form các loại chứng từ nhấn F6 gõ manhinh hoặc kéo xuống kiếm manhinh rồi nhấn enter là smart sẽ di chuyển nhanh đến ô màn hình cho bạn, Khi đã di chuyển đến ô màn hình rồi thì nhấn F10 để mở chế độ sửa chứng từ ( nói chung là khi dùng Smart F10 luôn là chìa khóa để mở của các bảng)
Khi đã nhấn F10 rồi ghi chúng ta sẽ gõ từ sau: MANGHIEPVU” vào bất kỳ chổ nào miễn sau dấu phẩy là được nhớ là trước và sau MANGHIEPVU phải có dấy phẩy nhé như vậy nè [,MANGHIEPVU,]
4

 

Như vậy là ok rồi chúng ta sẽ quay ra màn hình nhập phát sinh và chọn chứng từ mà bạn vừa thêm mã nghiệp vụ vào xem đã có chưa nhé. Nếu có rồi thì bạn có thể thêm mã nghiệp vụ tại đó hoặc có thể vào Hệ thống danh mục mà khai báo trước mã nghiệp vụ ở mục Khai báo mã nghiệp vụ nhé.
5
Như vậy kế bên ô các loại chứng từ sẽ có thêm ô Mã NV, ở đây bạn có thể thêm mã nghiệp vụ trực tiếp vào luôn không cần phải khai báo trước mã nghiệp vụ, nếu bạn có nhiều thời gian và có thể tiên đó trước được các bút toán sẽ phát sinh thì có thể khai báo tước để lúc nhập phát sính chỉ việc chọn mã nghiệp vụ là hạch toán nhanh được rồi.
Bạn có thể khai báo trước mã nghiệp vụ ở khai báo mã nghiệp vụ nhé.
6

Có thể bạn quan tâm