KIỂM TRA CHÊNH LỆCH THUẾ GIỮA BẢNG KÊ VÀ SỔ SÁCH TRÊN SMARTPRO

Sau khi kết chuyển thuế, bạn phát hiện có sự chênh lệch giữa bảng kê với các sổ sách báo cáo trên phần mềm. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số bước kiểm tra, kết chuyển để có kết quả khớp với tờ khấu trừ thuế.

Nguyên nhân

Một số nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này:

– Thiếu bút toán thuế trên sổ sách do lấy dữ liệu từ excel hoặc xóa nhầm.

– Chưa gắn mã giảm thuế đầu vào trong trường hợp có bút toán trả lại hàng NCC.

– Chưa gắn mã giảm thuế đầu ra trong trường hợp có bút toán khách hàng trả hàng.

Cách kiểm tra, khắc phục

Bước 1: Bạn vào E. Xử lý cuối tháng => 0102 để kiểm tra thuế đầu vào, đầu ra.

Bạn chỉ cần chọn tháng hoặc quý cần kiểm tra, xong nhấn IN xuất hiện bảng thông báo sau:

Lưu ý: Một số chứng từ chẳng hạn PNKNK, HTL, XTH có thể thông báo, nhưng không phải lỗi thì bạn bỏ qua không cần sửa lại.

Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần vào lại chứng từ gốc lọc hóa đơn sai sau đó nhấn F12 rồi F12 để lưu lại là phần mềm sẽ tự động sửa lỗi chênh lệch này. Trong trường hợp lệch nhiều hóa đơn, bạn có thể vào C. Công cụ tiện ích => 22. Tạo lại bút toán giá vốn, thuế GTGT để tiến hành tạo lại bút toán thuế  đầu vào, đầu ra (nên sao lưu dự phòng trước).

Bước 2: Kiểm tra các bút toán liên quan đến giảm thuế đầu vào, đầu ra

Bạn vào chứng từ gốc, lọc TKNO 33311, nếu là các bút toán liên quan giảm thuế đầu ra thì nhấn F6 rồi nhập MAYTCPNO xong nhấn Enter để tới cột này, nhấn F10 và nhập vào cột này giá trị GIAM_VAT_33311.

Tiếp theo, bạn để tại TKCO 1331, nếu là các bút toán liên quan giảm thuế đầu vào thì bạn nhấn F6 rồi nhập MAYTCPCO xong nhấn Enter để tới cột này, nhấn F10 và nhập vào cột này giá trị GIAM_VAT_1331. Bạn có thể xem minh họa ở hình sau:

Sau đó bạn chỉ cần kết chuyển lại thuế giá trị gia tăng là hoàn tất nhé. Để đảm bảo kết chuyển chính xác, bạn phải chọn đúng phương pháp kết chuyển thuế GTGT ở 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin ID108. Phương pháp kết chuyển thuế.

Có thể bạn quan tâm