Khai báo số dư đầu kỳ hàng hóa, nguyên vật liệu trên phần mềm Smart Pro

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo số dư đầu kỳ hàng hoá, nguyên vật liệu trên phần mềm kế toán Smart Pro theo các bước dưới đây:

untitled15

– Bước 1: Vào Hệ thống danh mục => Hàng hóa => Chọn “Hàng hóa chung” .

  • Nếu bạn theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC theo phương pháp BQGQ => Chọn 02. Hàng hóa theo kho
  • Nếu bạn theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC theo nhiều kho => Chọn 03. Hàng hóa theo lô nếu bạn theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC theo phương pháp nhập trước – xuất trước, nhập sau – xuất trước, hay thực tế đích danh để khai số dư đầu kỳ.
Bước 2: Bạn phải khai báo các cột Mã tài khoản, Mã danh mục (Chú ý mã hàng hóa không được đặt có dấu tiếng việt, ký tự đặc biệt, không có khoảng trống hay có dấu “-“ ở giữa, bạn có thể đặt mã hàng hóa theo nguyên tắc giống đặt mã tài khoản nghĩa là những mã hàng có cùng nhóm với nhau thì bạn đặt mã tương tự nhau (không được trùng nhau) với cùng số ký tự nhau để khi in báo cáo sẽ dễ dàng hơn) như Tên danh mục, Đơn vị tính, Tồn đầu kỳ giá trị, Tồn đầu kỳ Số lượng.

Lưu ý: Các tài khoản trong danh mục vật tư hàng hóa phải được khai báo trong cài đặt thông số tại dòng ID 26 Danh sách tài khoản SỔ VẬT TƯ HÀNG HÓA. Bạn có thể dùng phím tắt là CTRL + N để khai báo dễ dàng hơn.

untitled16untitled17
– Bước 3: Cũng giống như cách khai báo số dư tài khoản công nợ, khi khai báo số dư hàng hóa ở mục chi tiết bạn phải vào A. Bảo trì hệ thống chọn mục 04. Chuyển số dư các danh mục con về danh mục mẹ và làm theo trình tự các bước như sau:

  1. Vào mục 3. Cập nhật số dư từ hàng hoá theo lô => Hàng hoá theo kho
  2. Vào mục 2. Cập nhật số dư từ hàng hoá theo kho=> Hàng hoá chung

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo các video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 4. Khai báo số dư đầu kỳ)

VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ HÀNG HOÁ, NGUYÊN VẬT LIỆU CHUNG

VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ HÀNG HOÁ, NGUYÊN VẬT LIỆU THEO KHO

VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ HÀNG HOÁ, NGUYÊN VẬT LIỆU THEO LÔ

Có thể bạn quan tâm