KHAI BÁO NHẬP LIỆU THEO NĂM QUA ID97 TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMARTPRO

Nhập dữ liệu theo năm sẽ hạn chế thời gian bạn phải chuyển tháng khi nhập liệu. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để nhập liệu theo năm trên Smart Pro.

Bước 1: Vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số, bạn tìm đến ID77 khai báo là 2, ID97 khai báo là F như sau:

Bước 2: Thay đổi khai báo mã sufix, prifix như sau:

Bước 3: Tắt phần mềm mở lại, ở menu chọn tháng bạn chọn N như sau:

Như vậy là bạn có thể tiến hành nhập liệu theo năm trên phần mềm rồi.

Có thể bạn quan tâm