KHAI BÁO NĂM KHÁC NĂM TÀI CHÍNH TRÊN PHẦN MỀM SMARTPRO

Thông thường kỳ báo cáo của doanh nghiệp là theo năm tài chính từ 01/01 đến 31/12, nhưng cũng có trường hợp kỳ kế toán của doanh nghiệp khác năm tài chính, chẳng hạn 01/04 đến 31/03 năm sau. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo trên phần mềm.

Bước 1: Khai báo theo dõi năm khác năm tài chính

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng, tiến hành khai báo ID026, ID027, ID028 như sau:

Bước 2: Khai báo danh mục kỳ hạch toán tương ứng

Bạn vào C. Công cụ tiện ích => 33. Danh mục kỳ hạch toán rồi tiến hành khai báo như sau:

Bước 3: Tắt phần mềm và vào lại để khai báo có hiệu lực.

Như vậy, các bạn đã tiến hành khai báo thành công năm khác năm tài chính rồi.

Có thể bạn quan tâm