KHAI BÁO LẠI NĂM LÀM VIỆC ID310 TRÊN PHẦN MỀM SMARTPRO

Khi khởi tạo 1 công ty mới, khai báo năm làm việc là công việc đầu tiên trên phần mềm. Ở bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để cố định năm làm việc, hạn chế nhập nhầm năm trong quá trình nhập liệu.

Bước 1: Thêm bảng, thêm cột vào cơ sở dữ liệu.

Trước tiên, bạn vào C. Công cụ tiện ích => 08. Thêm cột vào CSDL từ DSC để thực hiện thêm đầy đủ bảng, cột trên phần mềm (Thông thường, khi cài đặt phần mềm nhân viên kỹ thuật đã làm bước này cho mình, nên chỉ trong trường hợp mình thao tác ở bước 2 không có ID310 thì mới thực hiện thao tác này trước).

Sau đó ở màn hình thêm bảng, thêm cột các bạn nhấn lần lượt thêm bảng rồi đến thêm cột.

Bước 2: Vào 1. Nhập phát sinh => Tab2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng.

Sau đó, bạn tìm đến ID310 và nhấn F10 để sửa lại năm làm việc cho đúng.

Cuối cùng, bạn tắt phần mềm hoặc mở lại database là đã hoàn tất việc khai báo năm làm việc.

Lưu ý:

– Việc khai báo năm làm việc chỉ khai báo 1 lần cho 1 năm hoặc khi tạo database mới và khai báo lại năm làm việc cho năm mới.

Có thể bạn quan tâm