Khai báo danh mục khách hàng trên phần mềm Smart Pro

Trong phần mềm Smart Pro thì Danh mục khách hàng chính là “Danh mục đối tượng pháp nhân

untitled5
untitled6
Các nội dung trong danh mục đối tượng pháp nhân bao gồm:

  • Đối tượng pháp nhân bao gồm người mua,người bán,nhân viên công ty, kho hàng.
  • Cột Mã nhân viên tiếp thịTên nhân viên tiếp thị dùng để theo dõi doanh thu bán hàng theo nhân viên tiếp thị.
  • Cột Mã nhómTên nhóm dùng để theo dõi doanh thu bán hàng theo khu vực.
  • Tại đây bạn có thể nhấn F10 để khai trực tiếp vào hoặc ấn Ctrl+N để khai.

untitled7
Chú ý: Cột Mã đối tượng pháp nhân không được gõ dấu và không có ký tự đặc biệt.

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 4. Khai báo số dư đầu kỳ)

VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO DANH MỤC KHÁCH HÀNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm