IMPORT DỮ LIỆU NGAY TRÊN MÀN HÌNH NHẬP PHÁT SINH TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Đối với việc Import dữ liệu ngay trên màn hình nhập liệu thường áp dụng khi làm Phiếu nhập kho (PNK), hoặc Hóa đơn bán ra (HDBR) do đặc thù 2 chứng từ này có nhiều dòng mặt hàng trên 1 phiếu. Để tiến hành Import, các bạn làm các thao tác như sau:

Bước 1: Tạo Form excel import mẫu, bạn có thể tải file mẫu đính kèm ở bên dưới:

– Form Import PNK trên màn hình nhập: Click here

– Form Import HDBR trên màn hình nhập: Click here

Bước 2: Khai báo danh sách User cho sử dụng chức năng Import từ Excel (Nếu không có ID này ở phiên bản cũ thì bạn bỏ qua).

Bạn tìm đến ID326 rồi khai danh sách user cho sử dụng chức năng này (bạn nhớ tắt phần mềm rồi khởi động lại để thay đổi có hiệu lực).

Bước 3: Tiến hành nhập liệu và Import dữ liệu.

Sau khi nhập đủ thông tin như hình trên, bạn chọn Import như sau (Mục khác ở ngay dưới thanh nhập phát sinh):

Phần mềm hiện lên thông báo bạn chọn 1 nếu chọn Import 1 chứng từ.

Sau đó bạn chọn đến đường dẫn lưu file, nhấn Yes là hoàn tất quá trình Import.

Các bạn làm tương tự với chứng từ HDBR.

Có thể bạn quan tâm