Hướng dẫn xử lý đơn giá xuất kho trên phần mềm kế toán Smart Pro

Đối với các đơn vị tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân gian quyền (BQGQ) thì việc xử lý đơn giá xuất kho mỗi cuối tháng là điều cần thiết. Ngược lại, các doanh nghiệp xử lý đơn giá theo phương pháp nhập trước xuất trước hoặc thực tế đích danh chỉ cần chạy lại đơn giá trong trường hợp giá trị lô hàng có thay đổi. Vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp xử lý đơn giá xuất kho trên phần mềm kế toán Smart Pro.

Để xử lý đơn giá xuất kho, đầu tiên bạn vào Menu chính chọn E. Xử lý cuối tháng => chọn Tab 3. Xử lý đơn giá xuất kho

  • Nếu bạn không theo dõi hàng hóa theo từng kho thì chọn mục 01. Bình quân theo tháng – Không theo dõi HH theo kho – BQGQL 
  • Nếu bạn sử dụng nhiều kho thì chọn mục 02. Bình quân theo tháng – Có theo dõi HH Nhiều kho – BQGQL, có bút toán chuyển kho thì chọn mục 02, 04 hoặc 05 để xử lý.
  • Trường hợp bạn muốn xử lý đơn giá xuất kho tại thời điểm xuất thì chọn mục 03. Bình quân theo ngày

untitled77
untitled78
Tiếp theo bạn chọn tháng và chọn tài khoản để xử lý, sau khi xử lý xong bạn vào trong sổ chứng từ gốc xem những bút toán xuất kho đã có đơn giá và thành tiền chưa. Nếu mặt hàng nào chưa có đơn giá thì bạn kiểm tra lại xem hàng tồn kho có bị âm số lượng không.

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 7. Các thao tác xử lý cuối tháng)

VIDEO HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐƠN GIÁ XUẤT KHO TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm