Hướng dẫn tính giá thành Sản Xuất theo Thông tư 133 trên phần mềm Smart Pro

Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo Thông tư 133.

Tổng quan(Overview)

 • Kế toán tính giá thành sản phẩm là một trong những vấn đề mà người làm kế toán luôn luôn gặp những khó khăn vào mất thời gian trong khi tập hợp chi phí và phân bổ chí phí sản xuất như chí phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Phần mềm kế toán Smart Pro giúp chúng ta làm các điều đó rất đơn giản.
 • Trong Smart Pro, cung cấp cho chúng ta tính giá thành sản phẩm bằng nhiều phương pháp: Giản đơn, định mức, hệ số, tỷ lệ, phân bước,….
 • Khi cần in Báo cáo về chi tiết giá thành của một sản phẩm, chi tiết xuất nhập tồn nguyên vật liệu và những báo cáo có liên quan thì chúng ta vào sổ hàng hoá hoặc mục Tính giá thành sản phẩm khi đó Smart sẽ cho chúng ta các báo cáo sau:
  • Sổ tổng hợp xuất nhập tồn nguyên vật liệu.
  • Sổ chi tiết nguyên vật liệu.
  • Bảng giá thành của từng thành phẩm sau khi chúng ta xử lý.
  • Chi tiết giá thành của từng thành phẩm.

Quy trình khai báo và tính giá thành 

B1: Khai báo danh mục thành phẩm (155), nguyên vật liệu (152).

* Để khai báo chúng ta vào phân hệ 2. Hệ thống danh mục=> tab 2. Hàng hoá => 01. Hàng hoá chung (nhấn Ctrl+N để thêm mã thành phẩm và mã NVL dùng để tính giá thành).

B2: Khai báo tài khoản chi phí dùng để tập hợp giá thành.
Mời bạn xem video huớng dẫn Tính giá thành sản phẩm sản xuất định mức 1 theo T133 QD48 tại trang Video hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro: Mục Xử lý dữ liệu – Công ty sản xuất: Click here
 
 

Có thể bạn quan tâm