HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI LẮP RÁP THÀNH PHẨM

Thực chất đây là cách xử lý giống các công ty thương mại. Điểm khác biệt của những đơn vị kinh doanh kiểu này là một số mặt hàng sau khi nhập kho không được xuất bán ngay mà qua giai đoạn lắp ráp thành sản phẩm mới rồi xuất bán. Điển hình của nhưng đơn vị này như các của hàng kinh doanh máy vi tính, lắp ráp ô tô, xe máy …

Để xử lý cho các đơn vị thương mại như vậy các bạn làm như sau:

1/ Tạo mã sản phẩm sau lắp ráp và khai báo danh mục cấu thành sản phẩm.
Đầu tiên, bạn vào danh mục vật tư hàng hóa thêm mã sản phẩm sau lắp ráp, ở cột ký hiệu bạn để chữ CUM . Để SMART hiểu rằng đây là sản phẩm sau lắp ráp.
(Hàng hóa có ký hiệu CUM là sản phẩm sau lắp ráp)

Sau khi bạn tạo mã sản phẩm sau lắp ráp xong,  bạn bắt đầu  danh mục cấu thành sản phẩm để khai báo:

sau khi vào danh mục cấu thành sản phẩm bạn khai báo các sản phẩm sau lắp ráp như hình ví dụ sau:
Nhìn vào đây bạn có thể hiểu như sau:
WIN7 + 1 KB1 + 2 KBVE + 1 LCDHP + 1 MOUSE1 + 1 RAM256 = 1 MAYBO1
2/ Cài đặt HDBR để có thể xuất kho theo cụm
 
 Cuối cùng để có thể xuất kho theo cụm bạn vào các danh mục các loại chứng từ
Bạn tìm đến cột có tên ” Xuất Kho theo cụm” hoặc “Xk_Dm” của chứng từ HDBR sửa giá trị F (mặc định) thành chữ C như hình vẽ
Như vậy là xong, bạn hãy dùng HDBR để xuất thử để biết kết quả nhé.

Có thể bạn quan tâm