HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro cho các công ty thương mại dịch vụ với các nghiệp vụ đặc thù.

KHAI BÁO THÔNG TIN, CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

Để khai báo thông tin công ty bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số.

 • Bạn cần chú ý các ID: ID01-ID08, ID14, ID19, ID26, ID29 để khai báo cho phù hợp. Ngoài ra nếu có theo dõi công nợ theo hoá đơn, hợp đồng thì bạn khai báo thêm ở những ID khác.

Tiếp theo bạn vào 1. Nhập phát sinh =>Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tuỳ chọn riêng.

 • Tại đây bạn cũng chú ý các ID quan trọng: ID083,ID108,ID103 là những ID liên quan đến kết chuyển thuế GTGT và phương pháp kết chuyển lãi, lỗ cuối năm.

KHAI BÁO SỐ DƯ TÀI KHOẢN, CÔNG NỢ, TỒN KHO, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (211), CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC ĐẦU NĂM (242)

Để khai số dư đầu năm, bạn lần lượt vào các phân hệ sau để khai báo:

 • Số dư tài khoản: 

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 01. Hệ thống tài khoản

 • Danh mục khách hàng, nhà cung cấp: 

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 03. Danh mục đối tượng pháp nhân.

 • Danh mục công nợ đầu năm (131,331,141,…): 

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => Tab 3. Công nợ (chọn theo đối tượng hoặc theo hoá đơn, hợp đồng để khai báo nếu có chi tiết theo hoá đơn, hợp đồng).

 •  Danh mục tồn kho đầu năm (156,1561,…):

Bạn vào 2. Hệ thống danh mục => Tab 2. Hàng hoá (Chọn hàng hoá chung hoặc hàng hoá theo kho, theo lô nếu theo dõi nhiều kho, chi tiết lô và hạn sử dụng).

 • Tài sản cố đinh (211), chi phí trả trước (242) đầu năm.

Bạn vào B. Tài sản cố định => 1. Tài sản cố định (hoặc Tab 2. Chi phí chờ phân bổ) để tiến hành khai báo.

LƯU Ý:

 1. Để chỉnh sửa trong bảng hiện hành bạn nhấn phím tắt F10 để mở chế độ sửa.
 2. Khi tiến hành khai báo bạn có thể dùng phím CTRL + N để thêm mới trong các danh mục.
 3. Ở các mục dữ liệu dạng số, nếu không có số liệu bạn điền số 0, không được để trống vì phần mềm sẽ báo lỗi.
 4. Muốn xoá dòng bạn nhấn Delete.
 5. Smart Pro hỗ trợ đẩy dữ liệu từ file excel, bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây.

NHẬP CHỨNG TỪ

Một số chứng từ chính thường gặp đối với nhóm công ty thương mại dịch vụ có thể kể đến là: 

 • Hoá đơn đầu vào: 
 1. PNK (mua hàng hoá 156,…), 
 2. PKT (Hoá đơn dịch vụ chưa trả tiền,chứng từ nghiệp vụ khác), 
 3. PC (phiếu chi)
 4. XTH (trả hàng nhà cung cấp), 
 5. CTNH (chứng từ ngân hàng). 
 • Hoá đơn đầu ra: 
 1. HDBR (Hoá đơn bán hàng hoá,…)
 2. HD (hoá đơn dịch vụ)
 3. PT (Phiếu thu)
 4. PXKNL (Xuất kho)

CÁC BƯỚC XỬ LÝ CUỐI THÁNG

Bước 1: Trích khấu hao TSCĐ, chi phí chờ phân bổ.

– Bạn vào phân hệ B. Tài sản cố định => 1. Tài sản cố định => 02. Xử lý khấu hao.

– Tiếp theo bạn vào mục 04. Hạch toán khấu hao vào KTSC để đưa tính vào chi phí khấu hao trong kỳ.

– Các bạn làm tương tự với chi phí trả trước (242) ở tab 2. Chi phí chờ phân bổ.

Bước 2: Xử lý đơn giá xuất kho.

– Vào menu chính chọn E. Xử lý cuối tháng. => Tab 3. Xử lý đơn giá xuất kho

 • Chọn 01: Xử lý bình quân theo tháng, không theo dõi hàng hoá theo kho BQGQL (Nếu bạn theo dõi hàng hoá không theo kho, bình quân cuối tháng)
 • Chọn 02: Nếu bạn xử lý đơn giá xuất kho của theo kho.
 • Chọn 03: Nếu bạn xử lý đơn giá xuất kho theo từng ngày.
 • Chọn 06: Nhập trước, xuất trước hoặc thực tế đích danh nếu cần chạy lại đơn giá xuất kho theo lô.

Chú ý: Khi nhập liệu phần mềm đã chạy đơn giá ngay tại thời điểm xuất kho đối với phương pháp nhập trước – xuất trước, thực tế đích danh nên chỉ sử dụng mục này trong trường hợp giá trị lô nhập có thay đổi.

Bước 3: Kết chuyển lãi lỗ xác định KQKD, kết chuyển thuế GTGT.

Chú ý: Nếu kết chuyển thuế giá trị gia tăng theo tháng thì bạn tick vào tuỳ chọn Có kết chuyển thuế GTGT. Nếu kết chuyển thuế GTGT theo Quý thì sau khi kết chuyển xong từng tháng đến Quý  bạn chọn mục Kết chuyển thuế GTGT theo Quý.

Bước 4: Xác định chi phí thuế TNDN (nếu có) và kết chuyển lại tháng 12.

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 8. Xử lý dữ liệu – Công ty thương mại)

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Có thể bạn quan tâm