HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY DƯỢC PHẨM

Dược là một lĩnh vực rất khắt khe về quản lý chất lượng vì các sản phẩm của ngành này có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người do đó các sản phẩm dược phải đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn và thời hạn sử dụng. Để đảm bảo được các yêu cầu trên các sản phẩm dược theo dõi hạn sử dụng và theo dõi hàng tồn kho theo phướng pháp FIFO. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và xử lý tình huống cho các đơn vị kinh doanh dược phẩm

1/ Cài đặt thông số để SMART xử lý theo FIFO
 
Sau khi vào cài đặt thông số, trong cột giá trị bạn thay đổi thông số của các dòng ID14, ID15 ID28 như hình sau
 
2/ Cài đặt hiện lô nhập, ngày lô, hạn sử dụng
 Vào 2.Hệ Thống danh mục  — vào thẻ 2.Các Loại Chứng Từ
Sau đó tìm đến PNK, PNKNK ..v.v… (chứng từ sử dụng để nhập kho dược phẩm) di chuyển đến cột Có lô nhập rồi sửa giá trị thành “T” như hình sau

3/ Xử lý các bút toán nhập kho và xuất bán dược phẩm

*** Nhập dược phẩm
Khi nhập kho dược phẩm bạn sẽ sử dụng một trong 2 chứng từ là PNK hoặc PNKNK. Có một điều cần lưu ý là sau khi bạn nhập xong mã danh mục nợ ( hay mã hàng hóa nhập) thì SMART sẽ hiện bảng thông tin lô hàng nhập để bạn nhập
 
bạn nhập các thông tin về lô dược phẩm để SMART quản lý và xử lý số liệu sau này.
 
*** Xuất bán dược phẩm
Bạn sử dụng chứng từ HDBR để ghi nhận doanh thu. Có một lưu ý là khi bạn nhập xong mã danh mục có ( hay mã hàng hóa bán) thì SMART sẽ hiện thông tin chọn lô xuất.
bạn chỉ cần nhập tổng lượng xuất (hay tổng lượng bán) và nhập đơn giá bán ở ô bên cạnh. Như vậy thì SMART sẽ tự động xuất những lô nào nhập trước.
 
4/ In báo cáo xuất nhập tồn dược phẩm.
 
In xuất nhập tồn bạn vào 7. Sổ hàng tồn kho  — vào thẻ 3. theo lô để in các báo cáo xuất nhập tồn dược phẩm.
 
 
 

Có thể bạn quan tâm