Hướng dẫn nhập xuất kho trả lại hàng người bán trên phần mềm Smart Pro

Chức năng xuất kho trả lại người bán trên phần mềm kế toán Smart Pro này dùng để xuất kho trả lại hàng từ những phiếu nhập kho mà doanh nghiệp đã nhập trong kì. Để sử dụng chức năng này đầu tiên ta vào Danh mục các loại chứng từ tạo loại phiếu là PXKTL.

untitled40
Sau đó bạn vào mục Nhập phát sinh => 7.Xuất kho trả lại người bán để thực hiện hạch toán ở đây.

  • Tại Database bạn chọn database tương ứng. Mặc định là database hiện hành.
  • TK nợ là TK nợ hàng hóa lúc mình nhập phiếu nhập kho (TK cấp 1). Phần mềm mặc định là (152, 153, 156)
  • Loại chứng từ là loại phiếu nhập tương ứng lúc bạn nhập phát sinh. Phần mềm để mặc định là PNK
  • Tại ô Khách hàng bạn chọn nhà cung cấp tương ứng sau đó nhấn Enter
  • Tại ô Số HD bạn chọn số HD tương ứng của PNK bị trả lại rồi ấn Enter
  • Nếu bạn nhấn nút Xem trước thì phần mềm sẽ hiện ra các bút toán trả lại Nợ 331 –  156/152.
  • Tiếp theo bạn qua tab Thông tin hạch toán PXK vào KTSC rồi click vào Lấy số chứng từ thì phần mềm sẽ tự động lấy số chứng từ cho PXKTL này.
  • Kế đến, bạn sang tab Tùy chọn khác để chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Ở đây phần mềm đang để các tuỳ chọn mặc định: Hạch toán thuế chứng từ này là đầu ra nên nếu bạn muốn hạch toán thuế là đầu vào hoặc muốn không xử lý đơn giá xuất kho chứng từ này khi chạy đơn giá thì bạn click vào mục tương ứng để chọn

untitled41

  • Cuối cùng bạn nhấn vào Hạch toán vào KTSC rồi vào sổ chứng từ gốc kiểm tra là xong.

untitled42

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo các video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 5. Nhập phát sinh)

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP XUẤT KHO TRẢ LẠI NGƯỜI BÁN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO (FORM RIÊNG)

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP XUẤT KHO TRẢ LẠI NGƯỜI BÁN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO (FORM NHẬP LIỆU)

Có thể bạn quan tâm