Hướng dẫn nhập Phiếu Thu trên phần mềm Smart Pro

THỰC HIỆN NHẬP PHIẾU THU (PT)

Chứng từ Phiếu thu dùng cho các nghiệp vụ thu tiền mặt dịch vụ mua bán, doanh thu tài chính,…Để hiểu rõ hơn, xin mời bạn theo dõi ví dụ dưới đây:
Ví dụ:  Bút toán Nợ 1111/ 5111, 515, 711, 33311 từ hoạt động mua bán, doanh thu
untitled21

Số chứng từsố phiếu thu, ngày chứng từngày phiếu thu

– Sau khi nhập tới ô Tổng tiền bạn nhấn Enter 2 lần, phần mềm sẽ lưu phiếu cho bạn. 
– Nếu cùng 1 phiếu thu có nhiều hóa đơn thì khi nhập xong hóa đơn 1, bạn nhấn Enter 2 lần để lưu bút toán hóa đơn 1 và tiếp tục nhập tiếp. Tương tự, sau khi nhập xong những hoá đơn còn lại thì bạn nhấn F12 để lưu chứng từ vừa mới nhập vào đồng thời chuyển sang phiếu thu mới.

Trường hợp thu tiền do khách trả nợ hoặc thu tạm ứng của nhân viên, bạn làm như ví dụ dưới đây:
Ví dụ: Bút toán Nợ 1111/ Có 131, 141
– Ở trường hợp này, bạn cần phải đưa đối tượng pháp nhân có vào để theo dõi công nợ (nghĩa là phải xác định được thu tiền của khách hàng nào, hoặc thu tạm ứng nhân viên nào).
Chú ý : Sau khi nhấn F12 để lưu bạn mới có thể click vào View hoặc In.

THỰC HIỆN NHẬP CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG (CTNH)

– Chừng từ này dùng cho các  loại nghiệp vụ có liên quan đến Thu, Chi ngân hàng
– Cách nhập giống như các loại chứng từ trên nhưng khi định khoản đến tài khoản công nợ thì bạn cần điền đối tượng pháp nhân vào.
Chú ý: Tất cả chứng từ liên quan đến ngân hàng bạn đều có thể hạch toán trên 1 chứng từ là CTNH với yêu cầu phải định khoản đúng.

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo các video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 5. Nhập phát sinh)

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP PHIẾU THU TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG (CTNH) TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm