Hướng dẫn nhập Phiếu tạm ứng Phiếu kế toán trên phần mềm Smart Pro

Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ về Phiếu Kế toán, Phiếu Thanh toán Tạm ứng trên phần mềm kế toán Smart Pro.

PHIẾU KẾ TOÁN

Chứng từ này dùng để nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: trích lương, phải trả nhà cung cấp, các bút toán điều chỉnh,…

PHIẾU THANH TOÁN TẠM ỨNG (TTTU)

Chứng từ này dùng để hạch toán thanh toán phần tạm ứng nhân viên đã ứng trước.

  • Khi tạm ứng cho nhân viên bạn dùng PC hạch toán Nợ 141 /  111
  • Sau đó khi nhân viên đã mua hàng về và trả hóa đơn để thanh toán tạm ứng bạn dùng phiếu TTTU nhập phát sinh tương tự với các phiếu khác. Ví dụ: Nợ 6427, 1331 / 141 thì khi Enter đến ô MADTPNCO phần mềm sẽ hiện ra danh sách các PC mà nhân viên đó đã tạm ứng dưới dạng Listbox. Tại đó bạn chọn PC thích hợp bằng phím Enter rồi nhập phát sinh bình thường.

untitled50
Sau khi nhập xong nếu muốn in mẫu thanh toán tạm ứng thì bạn vào danh mục các loại chứng từ khai báo file mẫu excel để in là MCTTTTU hàm in là TTTU.

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 5. Nhập phát sinh)

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP PHIẾU KẾ TOÁN, PHIẾU THANH TOÁN TẠM ỨNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm