Hướng dẫn nhập Phiếu nhập kho trên phần mềm Smart Pro

THỰC HIỆN NHẬP PHIẾU NHẬP KHO (PNK)

Công việc này thực hiện các nghiệp vụ nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm
Ví dụ: Định khoản các tài khoản Nợ 156,152,1331/ 331,111 hoặc Nợ 155/ 154,

untitled22

– Trường hợp nhập Phiếu Nhập cũng giống như nhập Phiếu Chi, tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở chỗ bạn phải đưa mã hàng hóa vào ô VTHH Nợ để theo dõi nhập xuất tồn kho

– Nếu phiếu nhập kho có nhiều mặt hàng thì khi tới ô Tổng tiền bạn nhấn Enter 2 lần sau đó phần mềm sẽ quay lại mã VTHH Nợ để bạn nhập tiếp mặt hàng kế tiếp. Cứ như vậy, khi nào đã nhập xong thì bạn nhấn F12 để lưu phiếu và chuyển qua phiếu mới.

– Trong trường hợp Mã hàng hóa nhập vào chưa có thì bạn gõ mã hàng mới vào ô VTHH Nợ rồi nhấn Enter. Khi phần mềm hỏi bạn có muốn thêm mã mới hay không, bạn chọn Yes để thêm. Màn hình để thêm vật tư hàng hóa như sau:
untitled23
– Trên màn hình này hiển thị thông tin của hàng hóa, nguyên liệu hay thành phẩm phát sinh mới, ghi mặc định đơn giá, thuế suất phần trăm chiết khấu để sau này khi bán hàng phần mềm sẽ tự động hiểu mà không cần bạn phải nhập lại.
Lưu ý: Trước khi thêm mã mới bạn nhấn F1 để tìm theo tên xem mặt hàng này có trong danh mục vật tư hàng hóa hay chưa. để tránh trường hợp 1 mặt hàng đặt thành 2 mã khác nhau.
– Nếu theo dõi theo nhiều kho thì bạn nhập mã kho vào ô ĐTPN Nợ.

NHẬP CHIẾT KHẤU CHO PHIẾU NHẬP KHO (PNK)

– Trường hợp chiết khấu giảm giá nhập trên từng mặt hàng, ta thực hiện như sau:
+ Bước 1: Để hiện ô phần trăm chiết khấu và tiền chiết khấu trên màn hình nhập, bạn vào mục 2.Danh mục các loại chứng từ, di đến loại chứng từ là PNK sau đó di chuyển qua cột Có Chiết Khấu đễ chữ T Và Cột Chiết Khấu HDBR bạn đặt giá trị 1. 

Lưu ý: Nếu ở cột Chiết Khấu HDBR bạn để giá trị T thì tiền chiết khấu sẽ không giảm trên tiền hàng mà sẽ hạch toán tiền chiết khấu vào doanh thu khác (711). 

+ Bước 2: Sau đó khi bạn vào nhập PNK, màn hình sẽ hiện 2 ô phần trămtiền chiết khấu cho bạn nhập. Số tiền chiết khấu sẽ được giảm trực tiếp trên tiền nhập kho.
untitled24
– Trường hợp chiết khấu trên cả hoá đơn thì số tiền chiết khấu sẽ được đưa vào Doanh thu khác (711). Trường hợp này bạn nhập phát sinh PNK như bình thường và sau khi nhập xong tờ hoá đơn, bạn nhấn F5 để chiết khấu.
untitled25
– Đối với nghiệp vụ đem tiền mặt đi mua hàng rồi nhập kho ngay thì bạn nhập vào PNK. Khi đó dòng phiếu nhập kho sẽ có thêm cột SO_PC (số phiếu chi). Vì vậy phiếu nhập kho này cũng chính là phiếu chi.

Bên cạnh bài viết này, xin mời quý khách hàng và bạn đọc tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 5. Nhập phát sinh)

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP PHIẾU NHẬP KHO (PNK) TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm