Hướng dẫn khai báo số dư đầu kỳ công nợ trên phần mềm Smart Pro

KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Bạn vào Hệ thống danh mục => công nợ => 01.Công nợ theo đối tượng
untitled11

  • Nếu đơn vị của bạn có số dư về công nợ như 131,331 thì bạn vào Sổ công nợ theo đối tượng để khai báo.
  • Bạn phải khai báo Mã đối tượng, Tên đối tượng, Mã tài khoản, Số dư đầu kỳ (Nợ hoặc Có).
  • Một Tài khoản sẽ có nhiều đối tượng và một đối tượng có thể nằm trong nhiều tài khoản. Ví dụ như hình dưới KH01 có số dư đầu kỳ của 131 là 1.000.000 (Phải thu). Nhưng đồng thời công ty này cũng có số dư đầu kỳ của 331 là 5.000.000 (Phải trả).
  • Lưu ý tất cả các tài khoản trong sổ công nợ phải được khai báo trong phần ‘Cài đặt thông số” ,mục “Danh sách tài khoản Sổ công nợ theo đối tượng”

+Cách khai báo như sau:
+ Đầu tiên ta ấn tổ hợp phím CTRL+N Phần mềm sẽ hiện ra form khai báo công nợ như trong hình.
untitled12
+ Tại ô Tài Khoản ta đánh hoặc chọn TK công nợ ví dụ 131 ta muốn khai báo trước , Sau đó tại ô MÃ ĐT ta ấn F4 để list ra danh sách đối tượng pháp nhân để chọn hoặc ấn nút F1 để tìm kiếm tên hoặc mã khách hàng.
-Sau đó enter xuống khai số tiền dư nợ hoặc dư có  VND hoặc dư nợ dư dư có USD. Nếu công ty không theo dõi công nợ USD thì ấn vào ô ẨN để biến mất 2 ô tiền USD tiết kiệm thời gian nhập liệu. Sau đó ta tiếp tục ấn ENTER cho khách hàng nhảy xuống dưới như trên hình. Phần mềm sẽ tự trả về ô MÃ ĐT để ta khai khách hàng hoặc nhà cung cấp tiếp theo.
+ Khi khai xong tài khoản công nợ (vd 131 ) ta tiếp tục chọn tk công nợ tiếp theo và khai tiếp. Khi đã hoàn thành ta ấn nút LƯU là xong.
+ Sau đó ta tắt(hoặc ấn F7 rồi ESC) bảng SỔ công nợ theo đối tượng.Thì sẽ xuất hiện các công nợ khách hàng ta vừa khai báo.
Khi bạn khai báo số dư công nợ chi tiết chúng ta tổng hợp lên hệ thống tài khoản, bằng cách chúng ta vào A. Bảo trì hệ thống => 04. Chuyển số dư các danh mục con về danh mục mẹ bạn chọn mục tương ứng để kết chuyển về hệ thống tài khoản.
untitled13untitled14
Chẳng hạn như chúng ta khai báo số dư dầu kỳ công nợ của nhiều công trình, nhiều hóa đơn …(Cấp công nợ chi tiết hơn đối tượng) cho 1 đối tượng thì chúng ta chọn mục cập nhật tương ứng để đưa về danh muc theo đội tượng trước rồi mới cấp nhật từ cộng nợ theo đối tượng về Hệ thống tài khoản theo sơ đồ sau:

 
07. Sồ công nợ theo hóa đơn
08. Sổ công nợ theo công trình
Bảo trì hệ thống chọn mục cập nhật tương ứng
01. Công nợ theo đối tượng
Bảo trì hệ thống  chọn mục cập nhật tương ứng
01. Hệ thống tài khoản

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo các video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 4. Khai báo số dư đầu kỳ)

VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO
VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ THEO HOÁ ĐƠN TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO
VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ THEO HỢP ĐỒNG TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO
VIDEO HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ THEO CÔNG TRÌNH TRÊN PHẦN MỀM SMART PRO

Có thể bạn quan tâm