Hướng dẫn In sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung & Chứng từ ghi sổ trên phần mềm Smart Pro

Phần mềm kế toán Smart Pro hỗ trợ người dùng hai phương pháp in sổ sách kế toán: Theo hình thức nhật ký chung và Theo chứng từ ghi sổ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai phương pháp trên

XEM VÀ IN SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

Để xem và in sổ kế toán, tại Menu chính bạn chọn Sổ Kế Toán => chọn sổ cần in rồi double click để mở giao diện in. Kế đến bạn nhập thoogn tin ngày tháng năm rồi chọn In, khi đó phần mềm sẽ cho ra sổ dưới dạng file Excel.


– Phần mềm Smart Pro còn có chức năng in sổ chi tiết, sổ cái Tài khoản hàng loạt ra 1 file excel, để dùng chức năng này bạn chọn các tuỳ chọn in sau: Export hàng loạt qua Excel, mỗi tài khoản vào 1 sheet, In nhiều tài khoản không hỏi.

– Sau khi chọn in hàng loạt thì phần mềm sẽ sắp xếp mỗi TK vào 1 sheet trong file Excel như sau:

– Đối với các mẫu sổ khác, bạn chỉ cần vào đúng mẫu sổ cần in, ở màn hình in chọn ngày tháng in, loại tiềnngôn ngữ để in. Khi đó phần mềm sẽ tự động kết xuất ra file excel cho bạn lưu trữ.

ĐÁNH SỐ CHỨNG TỪ VÀ IN SỔ THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

– Khi đã nhập và xử lý xong toàn bộ số liệu, bạn tiến hành đánh số chứng từ. Để đánh số chứng từ, bạn vui lòng tham khảo bài hướng dẫn cụ thể ở link dưới đây

=> Hướng dẫn đánh số chứng từ hàng loạt trong phần mềm kế toán Smart Pro

– Sau khi đánh số chứng từ ghi sổ, bạn vào menu In sổ kế toán chọn Tab 2.Mẫu khác và chon mục 1.In sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
untitled96
– Tiếp theo bạn chọn 2.In chứng từ ghi sổ
untitled97
– Việc đầu tiên bạn cần làm khi in chứng từ ghi sổ là chọn tháng. Sau đó bạn click vào nút List thì phần mềm sẽ List tất cả các Số chứng từ ghi sổ lên. Bạn muốn in chứng từ nào thì chọn đúng chứng từ đó rồi nhấn nút In.

– Tiếp theo bạn chọn mục Sổ kế toán => 07.Sổ cái TK, chọn in theo Mẫu 3 (CTGS) để in sổ cái theo kiểu chứng từ ghi sổ. Các sổ sách còn lại in bình thường

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo các video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 15. Mẫu biểu sổ sách)

VIDEO HƯỚNG DẪN IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

VIDEO HƯỚNG DẪN IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm