Hướng dẫn hạch toán kế toán ngoại tệ

Hướng dẫn hạch toán Kế toán ngoại tệ

Ví dụ: Tiền đầu kỳ = 9.000 USD tỷ giá = 18.000 vnd/usd.
Số dư tài khoản Có 331 = 9.000 USD tương ứng = 161.100.000 đồng = 17.900 vnd/usd
Ngày 25/2/2013 Xuất 9.000 USD thanh toán công nợ cho người bán
Biết rằng tỷ giá ngày 25/2/2013 = 18.100 vnd/usd
Hạch toán: 
Nợ 635=9.000 x (18.000-17.900)=900.000
Nợ 331= 161.100.000=17.900×9.000 ( lấy theo tỷ giá công nợ )
Có 1112= 162.000.000= 9.000x 18.000 (lấy theo giá xuất: fi fo, lifo, BQGQ, Thực tế đích danh.)
Quy tắc XUẤT – NHẬP  ngoại tệ như sau:
– Nếu thu tiền về tức nhập ( Nợ TK 1112)  : hoạch toán theo tỷ giá thực tế do liên ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm đó
– Nếu Xuất ra ( Có TK 1112)  :  hoạch toán theo tỷ giá xuất áp dụng một trong bốn phương pháp xuất : fi fo, lifo, BQGQ, Thực tế đích danh.
Như bài ở trên vì xuất ra thanh toán nên lấy theo giá xuất ngoại tệ căn cứ vào tỷ giá tồn đầu=18.000 ( là tỷ giá hoạch toán ) mà ko cần quan tâm tại thời điểm đó giá ngoại tệ do ngân hàng nhà nước công bố là 18.100. ( giá thực tế)
ST

Có thể bạn quan tâm