Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty may gia công

Hướng dẫn hạch toán kế toán Công ty may gia công

Đặc điểm ngành nghề : Công việc chủ yếu của công ty may gia công là nhận các bán thành phẩm của các công ty khác và gia công thêm một số chi tiết mà họ yêu cầu. Hạch toán kế toán công ty may gia công chủ yếu công việc quan trọng nhất đó là tính được giá thành chi phí gia công. Và theo dõi được xuất nhập tồn lượng hàng đã gia công và giao cho khách hàng.
Hạch toán kế toán Công ty may gia công nguyên tắc chung như sau:
– Trị giá Nguyên liệu nhập khẩu : hạch toán vào công nợ (chi tiết theo tên khách hàng), về mặt hiện vật có thể theo dõi ở các tài khoản ngoại bảng.
– Mở TK theo dõi về hoạt động gia công để tập hợp chi phí liên quan đến việc gia công và xuất trả thành phẩm sau gia công (không tính trị giá nguyên liệu nhập khẩu);
– Số tiền được thanh toán về gia công (tiền TT qua ngân hàng hoặc trị giá hàng được thanh toán, hoặc công nợ được trừ vào tiền gia công) hạch toán vào doanh thu.
-Công ty gia công nên nguyên vật liệu chính: vải và các phụ kiện là do khách hàng cung cấp theo định mức .
-Còn nguyên vật liệu chính được tính vào giá thành sản phẩm của công ty chỉ bao gồm: chỉ may, chỉ vắt sổ .
-Thường thì các chi phí sẽ được tổng hợp cho toàn công ty sau đó phân bổ cho tưng đơn dặt hàng
– Đối với nguyên vật liệu trực tiếp có thể phân bổ theo trị giá đơn đặt hàng nhưng để chính xác hơn thì nên xây dựng định mức .
ví dụ :đơn đặt hàng 1 đặt may:10 sản phẩm x, 100 sphẩm y, 1000 sphẩm Z.
Công ty xây dụng định mức: + Sp a: 0,1cuộn chỉ/ 1sp+ Sp b: 0.2 cuôn chỉ / 1sp+ Sp c: 0.3….
Sau đó tính : Tổng chi phí NVL trực tiếp PS cho dơn đặt hàng 1 =[(0.1×100)+(0.2×100)+(0.3×100)]x giá của 1 cuộn chỉ
-CP nhân công và sản xuất chung phân bổ cho trị giá của từng đơn đặt hàng
==>Ta mở sổ chi tiết Tk 621,622,627 cho từng đơn đặt hàng và cho toàn công ty căn cứ vào các sổ chi tiết TK đó để lập sổ chi tiết TK 154 cho từng đơn đặt hàng( đói với những đơn đặt hàng hoàn thành) và lập sổ TK 154 cho toan doanh nghiệp. TK này có số dư, số PSinh trong kỳ chính là tổng CP PSinh cho những đơn đặt hàng hoàn thành, con chi phí phát sinh cho những đơn đặt hàng chưa hoàn thành chính là giá trị sản phảm dở dang cuối kỳ ( tức là số dư cuối kỳ của TK 154)
Căn cứ vào Sổ chi tiết TK 154 mở cho từng đơn đặt hàng bạn tính giá thành theo từng dơn đặt hàng. Lấy tổng chi phí phát sinh của từng đơn đăt hàng phân bổ cho từng mặt hàng có trong đơn đặt hàng. CP NVL trực tiếp phân bổ theo định mức, con chi phí nhân công và sản xuất chung phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Hàng hóa gia công thường có :
– Gia công trong nước
– Gia công nước ngoài (bên nước ngoài ký hợp đồng với các DN trong nước gia công hàng hóa hoặc các DN trong nước thuê các đối tác nước ngoài gia công)
Hạch toán kế toán công ty gửi hàng đi gia công :
Khi hạch toán qua 627 trước sau khi nhận lại sản phẩm đã gia công, kế toán dùng bảng phân bổ chi phí gia công tính giá thành sản phẩm rồi mới chuyển qua 154
Khi xuất hàng đi gia công:
Nợ 154: giá trị nguyên vật liệu
Có 152
Chi phí gia công phát sinh
Nợ 627
Có 111, 112
Nhận hàng gia công về
Nợ 154 : phí gia công
Có 627
Tính giá thành phẩm
Nợ 155
Có 154
Xuất bán
Nợ 632
Có 155
Nếu DN nhận gia công hàng hóa
+ Khi nhận NVL ghi nợ TK 002
+ Xuất NVL gia công không hạch toán.
+ Phát sinh các chi phí trả khác
Nợ TK 154
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 111,112,331( tập hợp chi phí gia công thuê SP cho đối tác)
+ Xuất trả hàng gia công:
Xuất HĐ GTGT
Nợ TK 632
Có TK 154 và
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 33311
Đồng thời ghi đơn Có TK 002
Trường hợp :
+ Trường hợp nếu bên nhận gia công không mua lại phế phẩm mà xuất trả lại bác hạch toán
Nợ TK 152
Có TK 154 -Cái này hạch toán như nhập phế liệu phế phẩm thu hồi từ quá trình Sx
-Đó là cách tính giá thành đối với kế toán công ty may gia công. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác đinh kết quả kinh doanh cũng tương tự với các loại hình công ty khác .
Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách hạch toán kế toán công ty may gia công . Các bạn lưu ý thì quan trọng nhất đối với công ty may gia công là tính được giá thành gia công từng đơn hàng. Để việc tính giá thành và giá xuất kho đơn giản hơn và việc theo dõi các đơn hàng . Để giúp công việc kế toán công ty may gia công bớt vất vả chúng ta có thể sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro. Với công cụ theo dõi từng đơn hàng, tính giá thành từng đơn hàng . Các kết chuyển , khấu hao, hoàn toàn tự động. Chắc chắn sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian hơn để hoàn thành các công việc khác.

Có thể bạn quan tâm