Hướng dẫn hạch toán chi phí chờ phân bổ trên phần mềm Smart Pro

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách hạch toán chi phí chờ phân bổ trên phần mềm kế toán Smart Pro. Để làm được việc này, các bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

untitled58
Danh mục chi phí chờ phân bổ bạn nhập tương tự như với Danh mục tài sản cố định, tuy nhiên sẽ có vài điểm cần lưu ý như sau:
– Trong danh mục chi phí chờ phân bổ không có cột TK tài sản
– Ở cột tài khoản hao mòn bạn nhập 242 (nếu tách ngắn hạn và dài hạn thì là 2421 hoặc 2422).
– Ở giao diện Nhập phát sinh, khi nhập đến TK Nợ 242 thì phần mềm cũng sẽ xuất hiện bảng để bạn khai chi phí chờ phân bổ vào danh mục chi phí chờ phân bổ, bạn có thể bỏ qua ở bảng này hoặc nhấn Tab khi nhập đến TK nợ 242, sau đó vào danh mục chi phí chờ phân bổ khai.

Có thể bạn quan tâm