HIỆN SỐ DƯ 421 HAI BÊN KHI IN CÂN ĐỐI PHÁT SINH TRÊN SMARTPRO

Khi in bảng cân đối phát sinh, bạn thấy số dư tài khoản 421 bù trừ với nhau, ở bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị tài khoàn 421 vừa có số dư nợ, vừa có số dư có. Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số

 Bạn tìm đến ID56 và khai báo vào cột giá trị (”) như hình sau:

Bước 2: Tắt phần mềm và đăng nhập lại để phần mềm đọc lại khai báo.

Bước 3: In lại bảng cân đối phát sinh và xem kết quả.

Có thể bạn quan tâm