ĐỔI MẬT KHẨU KHI ĐĂNG NHẬP TRÊN SMARTPRO

Thông thường, mật khẩu mặc định khi bạn đăng nhập vào phần mềm là 1, rất dễ đoán và không có tính bảo mật đặc biệt trong trường hợp công ty có nhiều kế toán dùng sử dụng phần mềm tạo nhiều user con. Do đó, thay đổi mật khẩu là điều rất cần thiết cho mỗi người dùng, giúp bảo mật dữ liệu làm việc cá nhân.

Để thay đổi mật khẩu trên phần mềm SmartPro các bạn vào phân hệ D. Phân quyền => 03.Thay đổi mật khẩu người dùng.

Sau đó, bạn chỉ cần nhập mật khẩu mới vào phần mềm rồi nhấn OK là hoàn tất.

Như vậy, chúng ta đã tiến hành đổi mật khẩu thành công trên phần mềm.

Có thể bạn quan tâm