Dịch vụ thủ tục khai thuế ban đầu


THỦ TỤC KHAI THUẾ BAN ĐẦU
===========================
Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, cần phải khai thuế  ban đầu với cơ quan thuế?
Hồ sơ khai báo thuế ban đầu  thông thường gồm:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.
– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.
– Bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.
– Thông báo cơ quan quản lý thuế.
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn KTT Việt Nam là một trong số ít những công ty đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, dịch vụ khai thuế, cung cấp dịch vụ đại lý thuế, được Tổng cục thuế xác nhận đủ điều kiện hành nghề đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ hành nghề dịch vụ thực hiện thủ tục thuế.
Đến với KTT Việt Nam, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.
KTT Việt Nam là công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam, dịch vụ khai thuế, đáp ứng đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ đại lý thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Theo quy định của luật thuế hiện hành :
a) Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định.
b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.
c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.
d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.
Hồ sơ khai thuế:
Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.
 *Tham khảo thêm:

Có thể bạn quan tâm