CẮT NHANH SỐ LẺ THẬP PHÂN CỦA CỘT DỮ LIỆU DẠNG SỐ TRÊN SMARTPRO

Trong khi đẩy dữ liệu từ excel vào phần mềm, sẽ có lúc bạn quên không dùng hàm round để cắt số lẻ dẫn đến giá trị ở cột tiền nhỏ hơn đồng. Điều này dẫn đến những bất tiện khi in các báo cáo vì đơn vị in các báo cáo hiện nay đều là đồng. Vì vậy, phần mềm Smart Pro đã tích hợp sẵn công cụ để các bạn cắt nhanh số lẻ.

Ví dụ: Để cắt số lẻ cột thành tiền trong chứng từ gốc chúng ta thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Vào Chứng từ gốc.

Bước 2: Di chuyển đến cột cần cắt số lẻ.

Bạn có thể nhấn F6 và nhập TTVND để di chuyển nhanh đến cột này.

Có thể dùng F7 để lọc những dòng dữ liệu cần cắt.

Bước 3: Tiến hành cắt số lẻ.

Bạn sử dụng F8 => X  => Enter để thực hiện cắt số lẻ, nhấn Yes để xác nhận.

Ngoài ra, bạn có thể chọn 1 để lấy 1 số lẻ,…

Như vậy, chỉ với 1 vài thao tác đơn giản, bạn đã cắt số lẻ thành công rồi.

Có thể bạn quan tâm