CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG, HÀNG HÓA TỪ CÁC DANH MỤC VÀO LẠI CHỨNG TỪ GỐC

Trong quá trình chỉnh sửa dữ liệu trong các danh mục mà bạn quên không nhấn F9 dẫn đến chứng từ đã nhập không cập nhật những thay đổi đó, chẳng hạn:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế khách hàng, nhà cung cấp ở danh mục đối tượng.

– Tên, đơn vị tính trong danh mục hàng hóa.

Đối với những trường hợp này, các bạn sẽ tiến hành cập nhật tự động lại như sau:

Vào A. Bảo trì hệ thống => 04. Chuyển danh mục con về mẹ.

Sau đó bạn chọn các mục cần cập nhật, như sau:

Sau đó, bạn theo các hướng dẫn để cập nhật nhé.

Ngoài ra, trong phân hệ này bạn có thể xem thêm các tùy chọn cập nhật khác.

Có thể bạn quan tâm