CÁCH THÊM TỰ ĐỘNG CÁC CHỨNG TỪ CÒN THIẾU TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMARTPRO

Để thêm nhanh các loại chứng từ còn thiếu trên màn hình nhập phát sinh các bạn có thể thực hiện bằng 1 trong 2 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Cập nhật tự động lại các chứng từ còn thiếu bằng cách vào C.Công cụ tiện ích => 24. Update nhiều database

Sau đó, bạn chọn như sau: 

Phương pháp 2: Bổ sung thêm danh mục bằng file XML sau: Click here để tải về.

Đầu tiên bạn vào 2. Hệ thống danh mục => 02. Danh mục các loại chứng từ, xóa các chứng từ hiện tại (Nhấn F10 => Ctrl + A => Delete rồi xác nhận số dòng để xóa). Sau đó, bạn giải nén file vừa tải về, rồi vào phần mềm nhấn F8 => F => Enter rồi chọn bổ sung như sau: 

Có thể bạn quan tâm