CÁCH IN SỔ CÁI, SỔ CHI TIẾT THỂ HIỆN TẤT CẢ TÀI KHOẢN TRONG 1 FILE EXCEL TRÊN SMARTPRO

Công việc in và lưu sổ sách khá tốn thời gian của kế toán. Đặc biệt khi in sổ cái và sổ chi tiết tài khoản, vì hệ thống tài khoản có rất nhiều. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in tất cả tài khoản của số chi tiết, sổ cái trên 1 file excel.

In sổ cái

Bạn vào 5. Sổ kế toán => 07. Sổ cái tài khoản, sau đó chọn các tùy chọn như sau:

Kết quả in sẽ thể hiện như hình sau:

In sổ chi tiết

Tương tự như sổ cái, bạn vào 05. Sổ kế toán => 06. Sổ chi tiết tài khoản, rồi chọn như sau:

Như vậy là bạn đã tiến hành in sổ cái, sổ chi tiết hoàn tất trên phần mềm rồi.

Có thể bạn quan tâm