Cách copy khai báo định mức hoặc tỷ lệ sang tháng mới trên phần mềm Smart Pro

Chuyên mục này được dùng khi xử lý giá thành sản xuất tự động theo QĐ 15 hoặc 48, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nếu thành phẩm phát sinh trong những tháng tiếp theo mà không phải khai lại định mức.

Hoặc nếu định mức thay đổi so với tháng trước thì bạn vẫn có thể sử dụng chức năng này đơn giản chỉ việc Copy định mức sau đó bạn sửa lại khai báo định mức.
Để copy định mức bạn vào menu giá thành
sau đó bạn vào mục 3. khác —> sau đó vào mục copy định mức như hình vẽ dưới đây
Cuối cùng bạn chọn tháng và copy.
Như vậy là xong.
Việc copy định mức như vậy sẽ giúp bạn giảm thơi gian khai định mức. Nếu sang tháng khác định mức thanh đổi thì bạn chỉ cẩn sửa lại định mức. Nếu phát sinh thêm thành phẩm so với tháng trước thì bạn chỉ cần khai báo định mức cho thành phẩm mới tại mục khai báo nhanh định mức như đã hướng dẫn trong mục xử lý giá thành sản xuất.

Có thể bạn quan tâm