CÁC CHỨC NĂNG PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM SMART PRO

Phần mềm kế toán Smart Pro cung cấp cho người dùng nhiều phím chức năng đa dạng giúp thao tác trên phần mềm dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn, mời bạn xem bảng dưới đây để tìm hiểu:
Phân Vùng Phím tắt Chức năng Dùng tại/Ghi chú
Màn hình nhập phát sinh F1 Tìm kiếm theo tên Ô mã VTHH, Mã ĐTPN, Mã KH, ...
Máy tính Ô số lượng, đơn giá
F4 Sổ danh sách thả xuống Ô  mã VT, Mã ĐTPN, Mã KH, ...
Hiên danh sách đơn giá đã khai khi khai nhiều đơn giá Ô đơn giá
F5 Chiết khấu HĐ đầu vào Khi đã nhập hết HĐ mà chưa nhấn F12
F12 => Enter Lưu chứng từ
Space Lấy ngày hiện hành Ô ngày chứng từ
Shift + Tab Lên trên một Ô Giữ phím Shift trước, rồi nhấn phím tab
Ctrl + P Xem trước khi in Ngay sau khi F12 => Enter
Ctrl + O In luôn không xem trước Sẽ in ra máy in mặc định
Esc hoặc Esc => Enter Thoát nhanh popup Popup thông tin Khách hàng ,Popup chọn lô nhập, lô xuất và các popup sau khi nhấn F1, …
Sổ chứng từ gốc (KTSC) F1 Tìm kiếm theo tên Cột mã DM, Mã ĐTPN, Mã KH, Mã Công Trình, …
F2 Chọn tất cả giá trị trong Ô Sau khi nhấn F10 mới dùng đươc
F3 Đánh dấu/bỏ đánh dấu Giúp phân loại dữ liệu để Quản trị bảng F8
F5 Copy dòng Sau khi nhấn F10 mới dùng đươc
F6 Di chuyển nhanh đến cột
F7 Lọc dữ liệu
F7 => Esc Thoát lọc
F8 Quản trị bảng dữ liệu
F10 Mở chế độ sửa
F11 Tắt Chế độ sửa
F12 Mở chế độ sửa chứng từ theo Form
~ Lọc từ đầu Phím này dưới phím ESC. Tương tự F7, khác F7 ở chỗ không phải thoát lọc (F7=> Esc)
Delete Xóa dòng Xóa dòng đã tô khối sau khi F10
Ctrl + A Chọn hết Sau khi F10. Dùng để chon toàn bộ khối để Delete
Ctrl + G Gộp bảng dữ liệu Sau khi lọc dữ liệu F7
Ctrl + E Cập nhật giá trị cho toàn bộ cột trong 1 chứng từ
Ctrl + F Lọc nhanh tạm thời trên toàn bộ bảng Các giá trị lọc này chỉ là tạm thời,KHÔNG quản trị bảng (F8) khi lọc bằngcách này.
Ctrl + P Xem trước khi in
Ctrl + O In luôn không xem trước Sẽ in ra máy in mặc định
Ctrl + M Mở file Excel mẫu Để chỉnh sửa file mẫu
Ctrl + I In hàng loạt (không Preview) In những chứng từ đang lọc (F7 hoặc ~)
Ctrl + K Chuyển nhanh sang tháng khác
Ctrl + T Hiện dòng sum tất cả các cột
Ctrl + Y Cố định điều kiện đang lọc
Ctrl + W Khai báo thuộc tính cho bảng
Ctrl + F2 Chon danh sách cột hiện tạm thời
Ctrl + 8 In báo cáo theo kiểu Subtotal Là chức năng mở rộng F8 => D
Ctrl+~ Chọn danh sách cột hiển thị
Alt + E Export bảng đang mở ra Excel
Alt + O Mở nhanh một bảng
– DM tài khoản
– DM ĐTPN
– DM VTHH
– DM Công Trình
Ctrl + N  Tạo mã mới theo form Khi mã tạo mới
Alt + G Gộp nhiều mã thành 1mã Dùng khi trùng mã
F10 Mở chế độ sửa
F9 Sửa mã và cập nhật cho tất cả các danh mục Khi mã sai, muốn sửa mã

Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video giới thiệu chi tiết tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 1. Làm quen với Phần mềm).

VIDEO GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO

Có thể bạn quan tâm