CÁC BƯỚC CẬP NHẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀO HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ TRÊN SMARTPRO

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách khai đường dẫn liên kết, cũng như cập nhật báo cáo thuế vào phần mềm HTKK. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp các thao tác để liên kết bộ báo cáo tài chính vào HTKK.

Bước 1: Khai đường dẫn liên kết HTKK.

Nếu trước đây bạn đã khai đường dẫn và cập nhật báo cáo thuế thành công thì bỏ qua bước này.

Nếu chưa liên kết và cập nhật báo cáo thuế, bạn có thể tham khảo lại cách khai đường dẫn tại link sau: Click here

Bước 2: Cập nhật lần lượt báo cáo vào phần mềm kê khai thuế.

Đối với Thông tư 133: bao gồm Bảng cân đối phát sinh tài khoản, Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ.

Đối với Thông tư 200: bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ.

Các bạn xem hình minh họa bên dưới:

Cập nhật cân đối phát sinh tài khoản (Chỉ áp dụng cho thông tư 133)

*Lưu ý: Chọn các Tùy chọn khác 1,2,7,8 như hình để cập nhật đầy đủ số liệu qua HTKK. Sau đó nhấn IN là hoàn tất. Nếu bạn muốn in bù trừ thì bỏ chọn 1.

Cập nhật bảng Cân đối kế toán.

Ở tùy chọn khác, bạn chọn 1,2 rồi nhấn In là xong. Nếu in bù trừ thì bỏ mục 1.

Cập nhật kết quả kinh doanh

Ở tùy chọn khác, bạn chọn mục 2 và 3. Nếu không chọn 2 thì sẽ không có số liệu năm trước. Trong trường hợp chọn mục 2 nhưng vẫn không có dữ liệu, bạn vào database năm cũ trước khi in chọn mục 5 ở tùy chọn khác, sau đó vào In lại sẽ có số liệu.

Cập nhật lưu chuyển tiền tệ

Ở tùy chọn khác, bạn chọn mục 2 và 3. Nếu không chọn 2 thì sẽ không có số liệu năm trước. Trong trường hợp chọn mục 2 nhưng vẫn không có dữ liệu, bạn vào database năm cũ trước khi in chọn mục 5 ở tùy chọn khác, sau đó vào In lại sẽ có số liệu.

Như vậy, với một vài thao tác bạn đã hoàn tất việc đẩy dữ liệu BCTC lên phần mềm HTKK thuế.

Có thể bạn quan tâm