BỔ SUNG DỮ LIỆU VÀO CHỨNG TỪ GỐC BẰNG F8.F VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRÊN SMARTPRO

Ở bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách import dữ liệu bằng F8 => F, cũng như những lỗi thường gặp khi import dữ liệu.

1. Những ID cần kiểm tra trước khi thực hiện bổ sung dữ liệu.

Bạn vào 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 03. Khai báo tùy chọn riêng, sau đó kiểm tra những ID bên dưới (Nhấn F10 trước để bật chế độ sửa trong bảng).

ID310: Khai báo năm làm việc hiện tại (Nếu không có ID này bạn vào C. Công cụ tiện ích => 08. Thêm bảng, thêm cột vào CSDL từ DSC, nhấn thêm bảng rồi thêm cột trước).

ID344: Để F ở cột giá trị, để phần mềm cho Import dữ liệu cả năm.

ID333: Danh sách user cho Import từ excel, mỗi user cách nhau bởi dấu phẩy (,).

2. Cách thức bổ sung dữ liệu.

Bước 1: Tải file dữ liệu Import mẫu.

Bạn có thể tải form Import dữ liệu chứng từ gốc (Sheet  SOCHUNGTUGOC): Click here

Để lấy đầy đủ các cột có trên phần mềm, bạn cũng có thể vào 1. Nhập phát sinh => 2. Sổ chứng từ gốc, sau đó nhấn F8 => E => Enter, chọn định dạng lưu là excel (.xls hoặc .xlsx), rồi chọn đường dẫn lưu file như hình sau:

Lưu ý: Những cột không có dữ liệu, bạn có thể xóa đi, nhưng có cột GUID là cột bắt buộc, bạn không được xóa.

Bước 2: Tiến hành bổ sung dữ liệu (Nhấn F8 => F => Enter).

Bạn nhấn F8 => F => Enter, rồi chọn đường dẫn từ file excel như hình sau:

Sau khi chọn đường dẫn, có thể bạn sẽ không thấy file excel thì bạn chọn như hình sau:

Khi bạn bổ sung nhớ chọn đúng sheet có chứa dữ liệu nhé (Nếu lấy bằng F8 => E thì bạn có thể chọn lấy tên bảng hiện hành).

3. Những lỗi thường gặp dẫn đến không Import được dữ liệu, hoặc thiếu dữ liệu.

Lỗi 1: Ngày chứng từ không đúng hoặc bị trống ngày, bạn có thể dùng Filter Excel để kiểm tra.

Lỗi 2: Do sheet excel liên kết dữ liệu qua 1 file ẩn.

=> Cách xử lý: Copy dạng value dữ liệu sang 1 file excel mới rồi tiến hành định dạng lại.

Lỗi 3: Sai định dạng, hoặc để trống tại trường thông tin dạng số như hình sau.

Lỗi 4: Thiếu bút toán thuế GTGT đầu ra, đầu vào khi import dữ liệu.

Lỗi này do bạn không khai báo các cột dữ liệu sau:

4. Sau khi import vào, cần thực hiện những thao tác nào ?

– Vào A. Bảo trì hệ thống => 04. Chuyển số dư danh mục con về mẹ => 15. Cập nhật tài khoản xuất kho (nếu khi Import chưa nhập giá trị cột TK_XUATKHO).

– Vào 2. Hệ thống danh mục => 02. Các loại chứng từ, nhấn F6 tìm đến cột KIEU_CHUNG_TU, lọc kiểu chứng từ HDBR, sau đó nhấn F6 đến cột PXK_OF_HDBR khai báo loại PXK tương ứng với loại chứng từ HDBR, nếu tạo nhiều HDBR có thể để PXK, PXK1, PXK2,…

– Vào C. Công cụ tiện ích => 12. Sắp xếp sổ chứng từ gốc, rồi chọn như hình sau:

– Tiếp theo, bạn vào C. Công cụ tiện ích => 22. Tạo lại bút toán thuế GTGT, giá vốn là hoàn tất.

Như vậy, bạn đã nắm cách import dữ liệu và một số lỗi thường gặp rồi.

Có thể bạn quan tâm