BẬT TÍNH NĂNG CẢNH BÁO ÂM QUỸ, ÂM KHO VÀ THỂ HIỆN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TẠI THỜI ĐIỂM NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM SMARTPRO

Trong quá trình nhập liệu, bạn nên bật tính năng kiểm tra quỹ, kiểm tra kho cũng như thể hiện số dư từng tài khoản để có thể kiểm tra ngay lúc nhập liệu. Để thực hiện điều đó, các bạn thực hiện khai báo như sau:

1. Bạn vào mục 1. Nhập phát sinh => Tab 2. Khai báo thông tin => 01. Cài đặt thông số, sau đó bạn khai báo các ID như hình sau:

Sau đó bạn tắt phần mềm, vào lại màn hình nhập phát sinh sẽ thể hiện như hình sau:

Đây là một tính năng rất hữu ích đối với doanh nghiệp, bạn tham khảo để mở lên lúc nhập liệu nhé.

Có thể bạn quan tâm