Yêu cầu Hệ thống máy tính, cấu hình máy cài phần mềm Smart Pro

YÊU CẦU HỆ THỐNG, CẤU HÌNH MÁY TÍNHcài đặt phần mềm kế toán Smart Pro 1/Tổng quan về mô hình kết nối máy trạm –chủ (Client-Server) Phần mềm kế toán Smart Pro hoạt động theo mô hình máy trạm – chủ (Client – Server). Hệ thống gồm 01 máy chủ chứa dữ liệu (SQL Server) chung cho …