VIDEO hướng Dẫn, Giới Thiệu Phần Mềm Kế Toán Smart Pro 5.0 cho Công Ty Sản Xuất

VIDEO GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY SẢN XUẤT   Smart Pro 5.0 sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy trên …

VIDEO hướng dẫn, Giới Thiệu Phần Mềm Kế Toán Smart Pro cho Công Ty Xây Dựng

VIDEO GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO CHO CÔNG TY XÂY DỰNG   Smart Pro 5.0 sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy …

VIDEO hướng dẫn, Giới Thiệu Phần Mềm Kế Toán Smart Pro cho Công Ty Thương Mại, Dịch Vụ

VIDEO GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SMART PRO cho Công Ty Thương Mại, Dịch Vụ   Smart Pro 5.0 sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều …

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN, MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

In ra trên Phần Mềm Kế Toán Smart Pro  IN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Bảng cân đối tài khoản phát sinh – Thuyết minh báo cáo tài chính SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỔ …

Phần mềm Kế toán Smart Pro 2023: cập nhật HTKK 5.0, TT88 hộ kinh doanh, TT133, TT200, liên thông Dược Quốc Gia

Phần mềm KẾ TOÁN SMART PRO 2023 đã cập nhật thêm nhiều tính năng mới: Cập nhật HTKK 5.0, thuế GTGT theo TT80/2021/TT-BTC. Xem và kiểm tra bảng kê mua vào, bán ra ngay trên giao diện phần mềm trước khi liên kết qua phần mềm HTKK. Cập nhật TT88/2021/TT-BTC hộ kinh doanh. Thêm phân …