Smart Pro – Phần mềm kế toán Thương Mại Dịch Vụ

Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ phiên bản Smart Pro sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, quản lý dữ liệu thống nhất nhiều chi … Đọc tiếp Smart Pro – Phần mềm kế toán Thương Mại Dịch Vụ