Smart Pro – Phần mềm kế toán Sản Xuất Thương Mại

  Phần mềm kế toán sản xuất Smart Pro sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, quản lý dữ liệu thống nhất nhiều … Đọc tiếp Smart Pro – Phần mềm kế toán Sản Xuất Thương Mại