16.QUẢN LƯ LƯƠNG TRÊN SMART PRO

1. Khai danh mục nhân viên. 


2. Lập bảng chấm công. 

3. Chấm công (hàng ngày) 

4. Tính số ngày công 

5. Lập bảng lương 

6. Xem bảng lương đă lập 

7. Hạch toán chi phí lương 

8. Trả lương 

Nếu trong tháng có ứng lương cho nhân viên. 

1. Lập bảng ứng lương 

2. Nhập tiền ứng lương 

3. Hạch toán tiền ứng lương. 

Chi tiết các bước các bạn làm như sau: 

1. Đầu tiên các bạn phải khai danh mục nhân viên (Mục số 1)..

 

Cách khai các bạn khai theo h́nh sau. 

Lưu ư: 

Màu vàng bắt buộc khai. Các cột không cần khai mà phần mềm tự chay

2. Lập bảng chấm công (Mục số 2).
Các bạn chỉ cần chọn tháng và click Ok. (Phần mềm đă mặc định chọn tất cả các pḥng ban

3. Chấm công (Mục số 3).

Công việc này các bạn có thể làm hàng ngày, hoặc có thể cuối tháng. 

Khi chấm công các bạn chấm công dựa vào các kư hiệu sau để chấm công.

Các bạn các bạn chấm công như h́nh sau:

 

Khi chấm công các bạn lưu ư: 

Ngày chủ nhật và ngày lễ (các cột màu vàng) phần mềm sẽ tự chấm. Các bạn chỉ cần khai các ngày lễ. để khai các ngày lễ các bạn 2. Các chức năng khác ---> 3. Thiết lập ngày lễ.

 

tại đây các bạn sẽ thiết lập các ngày lễ trong năm. ví dụ như

 

 

ở đây cài đặt các ngày 01/01  , ngày 30/04 , ngày 01/05 và ngày 24/10 là các ngày lễ. 

C̣n ngày chủ nhật th́ SMART PRO sẽ tự đánh các bạn không cần khai. 

 


4. Tính số ngày công (Mục số 4)..

Sau khi chấm công xong các bạn vào mục này để phần mềm tính số ngày công của toàn bộ nhân viên.

 

5. Lập bảng lương (Mục số 8).

Sau khi tính số ngày công xong th́ bạn vào mục này chọn tháng và click OK. 

 

6. Lập bảng lương (Mục số 9).

Mục này chỉ có chức năng kiểm tra khi các bạn cảm thấy chưa chắc chắn. Nếu các bạn đă làm quen rồi th́ các bạn có thể bỏ qua mục này

 

7. Hạch toán chi phí lương (Mục số 10).

khi các bạn thực hiện thao tác này th́ phần mềm sẽ hạch toán lương vào chi phí. Sau khi bạn làm xong bước này th́ bạn có thể vào SCTG để kiểm tra các bút toán mà SMART PRO đă tạo ra có tên là CPL.

 

 

8. Trả lương (Mục số 11).

Cách làm cũng như bước 7. Nhưng khi nào chi lương các bạn sẽ thực hiện bước này.

 

Sau khi thực hiện xong bước này th́ SMART PRO sẽ tự động tạo ra PC như h́nh trên.

 

 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

 

ĐT tư vấn kỹ thuật : 08. 62959456, 08.38951577, 0901340133, 0969655571