Phần mềm bán hàng NADO POS giá 1.500.000VND

Video giới thiệu phần mềm bán hàng NADO POS *NADO POS sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, quản lý dữ liệu thống nhất nhiều … Đọc tiếp Phần mềm bán hàng NADO POS giá 1.500.000VND