Phần mềm bán hàng NADO POS giá 1.500.000VND

  Video giới thiệu phần mềm bán hàng NADO POS Xem, tải sách hướng dẫn sử dụng Nado Pos *NADO POS sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy … Đọc tiếp Phần mềm bán hàng NADO POS giá 1.500.000VND